Zapisz się

O szkole

Nauczanie przez projekt

Project-based learning (PBL)


W czasie kursów zespół studentów zrealizuje zaawansowaną mobilną aplikację biznesową pracując zgodnie z zasadami, które obowiązują w profesjonalnych zespołach programistycznych największych firm wytwarzających oprogramowanie.

Nauka programowania będzie silnie połączona z realizacją projektu. Każdy z kilkunastu etapów studiowania-realizacji projektu będzie podzielony na dwie części: najpierw studenci nauczą się jak zrealizować dany element programistyczny aby następnie wykonać w zespole kolejny fragment dużej aplikacji mobilnej.

Każdy student – jako członek dużego zespołu projektowego – będzie korzystał z zestawu profesjonalnych narzędzi do obsługi projektów programistycznych (Team Foundation Server), a jego końcowa ocena będzie zależna od liczby punktów, które otrzyma za realizację każdego elementu aplikacji mobilnej.

Podczas realizacji programu, krok po kroku, omawiane będą techniki wykonania kompleksowych systemów mobilnych, zaczynając od projektowania, przez konstrukcję bazy danych i interfejsów mobilnych ,aż po profesjonalne programowanie logiki biznesowej aplikacji. 

Cel działania szkoły:

 • Nauka programowania zaawansowanych biznesowych systemów informatycznych,
 • Tworzenie aplikacji mobilnych (cross-platform) z wykorzystaniem Apache Cordova, umożliwiającym implementację aplikacji współdzielących kod, działających pod kontrolą systemu Android, iOS a także Windows Phone,
 • Programowanie aplikacji mobilnych w najnowszym środowisku programistycznym Microsoft Visual Studio wraz z Visual Studio Tools for Apache Cordova i Microsoft SQL Server,
 • Realizacja dużych projektów z wykorzystaniem zestawu profesjonalnych narzędzi do obsługi projektów programistycznych Team Foundation Server (kontrola wersji, zarządzanie zadaniami i priorytetami, raportowanie błędów).

Czego uczymy

Absolwent Szkoły Profesjonalnego Programowania pozna:
 • Framework Apache Cordova
 • Framework AngularJS
 • Dostęp do bazy danych: ADO.NET, Entity Framework, LINQ, Zapytania i procedury SQL
 • Techniki internetowe: HTML5, JavaScript, CSS
 • Język programowania: C#
 • Wzorce projektowe: MVC
 • Usługi sieciowe: Web Service
 • Środowisko programistyczne: Microsoft Visual Studio
 • Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server
 • Chmura: Windows Azure

Dla kogo

Naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania może rozpocząć każdy, kto chce zdobyć dobrze opłacany na zawód "programisty aplikacji mobilnych".
Nie jest wymagane ukończenie studiów informatycznych lub technicznych, choć posiadanie ukończonych takich studiów będzie bardzo pomocne. Możliwe jest rozpoczęcie nauki w Szkole Profesjonalnego Programowania przez osoby, które nie rozpoczęły jeszcze studiów lub które obecnie studiują na innym kierunku. Przed rozpoczęciem nauki zostanie przeprowadzony test kompetencji, który ma na celu ustalenie poziomu wiedzy z zakresu programowania. Dla osób, które nie miały jeszcze styczności z programowaniem przewidziany jest dodatkowy 30 godzinny kurs z zakresu wstępu do programowania.

Dyplom

Po ukończeniu szkoły otrzymasz:
 • Jeżeli posiadasz wykształcenie wyższe - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o specjalności "Programowanie mobilnych aplikacji biznesowych" wydane przez Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University
 • Jeżeli posiadasz wykształcenie średnie - certyfikat ukończenia Szkoły Profesjonalnego Programowania WSB-NLU w Nowym Sączu w zakresie programowania aplikacji mobilnych
Dopuszczamy także możliwość zaliczenia tylko wybranych kursów.

Nowy Sącz

Opłata za naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania za edycję w Nowym Sączu wynosi 4000 zł, którą należy uiścić w następujących ratach:
 • 1 rata - 1000 zł
 • 8 rat płatnych co miesiąc (przez 8 miesięcy) - 375 zł

Opłaty

Numer konta do wpłat:
Bank Pekao S.A.
70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

Warszawa

Opłata za naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania za edycję w Warszawie wynosi 4500 zł.

Project based learningNauka programowania poprzez realizację projektu


Każdy z kilkunastu etapów studiowania - realizacji projektu będzie podzielony na dwie części

studenci nauczą się jak zrealizować dany element programistyczny

wykonają w zespole kolejny fragment dużej aplikacji mobilnejSchemat zajęć

Wstęp

Projektowanie Systemu

Języki i techniki programowania C#, Techniki tworzenia bazy danych

Projekt i Konstrukcja Bazy Danych Aplikacji Mobilnej

Zespołowa Realizacja Biznesowej Aplikacji Mobilnej

Tworzenie Widoków (HTML5, CSS, AngularJS)

Tworzenie Elementów Warstwy Model i Controller (MVC)

Programowanie Funkcji Biznesowych

Stworzenie usługi sieciowej (Web Service) udostępniającej funkcje biznesowe

Testowanie i ocena projektu

Zakończenie

Publiczna prezentacja projektu w obecności zaproszonych gości z firm informatycznych.

Egzamin dyplomowy

Plan

Projektowanie i realizacja baz danych dla aplikacji biznesowych
(SQL Server)

Liczba godzin: 30

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną konkretne biznesowe bazy danych. Na ich przykładzie omawiane będą kolejne techniki.

Zakres tematyczny:
 • Projektowanie biznesowych baz danych
 • Konfiguracja Microsoft SQL Server
 • Definiowanie biznesowych baz danych (tabele, powiązania)
 • SQL
 • Indeksy
 • Transakcje
 • Procedury składowane
 • Wyzwalacze
 • Zaawansowane programowanie baz danych
 • Bezpieczeństwo
 • Raportowanie, śledzenie
 • Wybrane problemy przy konstrukcji baz danych (sprzedaż, magazyn, promocje…)

Programowanie logiki biznesowej
w języku C#

Liczba godzin: 35

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną techniki programowania logiki biznesowej konkretnych aplikacji. Na ich przykładzie omawiane będą kolejne zagadnienia.

Zakres tematyczny – język programowania C#:
 • Klasy
 • Obiekty
 • Konstruktory
 • Właściwości i indeksatory
 • Dziedziczenie
 • Funkcje wirtualne
 • Klasy abstrakcyjne
 • Interfejsy i typy generyczne
 • Delegacje i zdarzenia
 • Serializacja
 • Liczne biznesowe przykłady

Tworzenie interfejsów mobilnych

Liczba godzin: 40

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną sposoby konstrukcji biznesowych interfejsów mobilnych.

Zakres tematyczny:
 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • AngularJS

Implementacja mobilnych aplikacji biznesowych
- Apache Cordova

Liczba godzin: 75

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną techniki budowania konkretnych mobilnych aplikacji biznesowych. Na ich przykładzie omawiane będą kolejne techniki.

Zakres tematyczny:
 • AngularJS + Apache Cordova
 • Tworzenie warstwy model
 • Repozytorium, Ninject + Moq
 • Tworzenie warstwy kontroler
 • Tworzenie warstwy widok
 • ADO.NET, Entity Framework, LINQ, Zapytania i procedury SQL
 • Tworzenie usługi sieciowej Web Service
 • Walidacja
 • Autoryzacja
 • Bezpieczeństwo

Projekt zespołowy

Liczba godzin: 40

Podczas zajęć studenci budują własne mobilne aplikacje biznesowe pod opieką wykładowcy.

Zajęcia prowadzone są w laboratoriach komputerowych

Studia trwają dwa semestry

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (2 razy w miesiącu)

Liczba godzin: 220

Rekrutacja

Jeżeli chcesz zostać studentem Szkoły Profesjonalnego Programowania WSB-NLU to:Naciśnij na przycisk "Zapisz się" umieszczony poniżej

Następnie wybieramy: Miejsce rekrutacji - Nowy Sącz, Rodzaj Studiów - Podyplomowe, Kierunek: Programowanie Mobilnych Aplikacji Biznesowych.

Wypełnij formularz rekrutacyjny.

Po zgłoszeniu się kolejnej grupy 20 osób otrzymasz maila z dokładną instrukcją jakie dokumenty należy dostarczyć do WSB-NLU oraz na jakie konto należy przesłać I ratę czesnego.


Zapisz się

Praca po szkole

Jak szybko znajdę pracę?Program Szkoły został opracowany na podstawie analizy kilkuset ofert pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Zostały bardzo dokładnie przeanalizowane wymagania stawiane osobom ubiegającym się o pracę na stanowisku "programisty aplikacji mobilnych " i na tej podstawie stworzono program nauczania.

Absolwent Szkoły Profesjonalnego Programowania w toku nauki pozna następujące zagadnienia i technologie:

 • Framework Apache Cordova
 • Framework AngularJS
 • Dostęp do bazy danych: ADO.NET, Entity Framework, LINQ, Zapytania i procedury SQL
 • Techniki internetowe: HTML5, JavaScript, CSS
 • Język programowania: C#
 • Wzorce projektowe: MVC
 • Usługi sieciowe: Web Service
 • Środowisko programistyczne: Microsoft Visual Studio
 • Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server
 • Chmura: Windows Azure
Organizatorzy

WSB-NLU

Szkoła Profesjonalnego Programowania działa w ramach Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Oprócz tej działalności WSB-NLU prowadzi studia inżynierskie na kierunku Informatyka w dwóch specjalnościach:

 • Programowanie Aplikacji Biznesowych
 • Grafika 3D i Multimedia
Więcej informacji o działalności WSB-NLU można znaleźć na stronie wsb-nlu.Studenci kierunku Informatyka już na III roku studiów inżynierskich tworzą zaawansowane aplikacje dla biznesu. Zobacz filmy prezentujące wybrane aplikacje studenckie.

Koło programistów

W ramach Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University działa Koło Naukowe Programistów

Oto wybrane sukcesy tej organizacji:

Organizacja widowiska Potęga Informatyki IV.
Na event przybyło 1500 osób.
Organizacja widowiska Potęga Informatyki III.
Na event przybyło 1500 osób.
Organizacja widowiska Potęga Informatyki II.
Na event przybyło 1300 osób.
Organizacja widowiska Potęga Informatyki I.
Na event przybyło 1100 osób
Organizacja konferencji Smaki Programowania 1.
Na event przybyło 400 osób
Organizacja konferencji Smaki Programowania 2.
Na event przybyło 460 osób
Organizacja konferencji ITAD (razem z Microsoft) – na konferencję przybyło 350 osób.
Aż sześć zespołów programistycznych zakwalifikowało się do półfinałów krajowych konkursu Imagine Cup 2009.
Wdrożenie dwóch projektów komercyjnych realizowanych przez koło wspólnie z Sądecką Siecią Innowacji i Transferu Wiedzy
Współpraca z Microsoft i Miasteczkiem Multimedialnym.
Organizacją konferencji Potęga Informatyki zajmuje się ponad 50 osobowy zespół studentów WSB-NLU. Patronat nad wydarzeniem obejmują największe firmy z branży IT, takie jak Microsoft, Cisco, Motorola oraz wiele innych firm informatycznych. Patronami medialnymi widowiska były Radio ESKA i Gazeta Krakowska, a TVP wyemitowała specjalny reportaż o konferencji zorganizowanej przez studentów WSB-NLU. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.
Oprócz działalności informatycznej członkowie Koła mogą uczestniczyć w ciekawych wycieczkach zagranicznych i wizytach w siedzibach znanych firm informatycznych.


Więcej informacji o działalności Koła Naukowego Programistów .NET można znaleźć na oficjalnej stronie Koła.

GaleriaKontakt

Koordynator Szkoły Profesjonalnego Programowania

Artur Kornatka

Koordynator Zespołu Programowania Systemowego

Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Email:clouda@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 18 44 99 102

Rekrutacja

Szkoła Profesjonalnego Programowania WSB-NLU

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Email:clouda@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 18 44 99 102